Stillasbyggerkurs 5-9 meter med fallsikring

Om kurset

Kursets målsetting er å gi opplæring i bygging av systemstillaser i standardoppstilling. Kurset arrangeres i henhold til arbeidstilsynets krav om opplæring i forskrift om utførelse av arbeid, hvor det bl.a. kreves for bygging av stillaser med plattformhøyde 5-9 meter

 1. Teorikurs 15 timer
 2. Minst 15 timer praktiske øvelser med montering, demontering endring og kontroll av systemstillaser i standardoppstilling i h.h.t. monteringsveiledning
 3. Øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall ved montering osv (fallsikringsutstyr).

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som et teorikurs med bedriftsintern praksis som dokumenteres på  skjema vi har utviklet for dette. Det kreves dokumentert minimum 15 timer med praktiske øvelser med bygging og fallsikring.

Vi kan også gjennomføre den praktiske delen som kurs under vår ledelse

Kursets innhold

 • Arbeid i høyden
 • AML, forskrifter, ulykker
 • Komponenter, belastninger og beregninger, herunder vindbelastninger
 • Stillas - elementer, bygging og bruk
 • Systemstillas
 • Fallsikring
 • Kartlegging av farer samt tiltak for å redusere risiko
 • Teoretisk prøve

Andre opplysninger

Opptakskrav

 • Deltakeren må være 18 år innen kompetansebevis utstedes

Opplæringen dokumenteres med kursbevis og kompetansebevis.

 

Ta kontakt for tilbud

Tilbake til kursoversikten