Ing Per Arntsen
Notveien 9B
8013 Bodø

Postadresse:
Postboks 730
8001 Bodø

Telefon:
971 12 551

Traverskranførerkurs

Om kurset

Kurset gir kompetanse til alle som skal bruke traverskraner, jfr. §10-2 og 10-3 i forskrift om utførelse av arbeid

Kurset tar grundig for seg kranen og bruk av denne. Særlig vektlegges bruk av stropper/ redskaper da det viser seg at de fleste ulykker skyldes feil bruk av disse.

Gjennomføring

Vi gjennomfører kursets teoridel som ettermiddagskurs eller dagskurs over 5 dager. Teorimodulene avsluttes med teoriprøve.

Praksisen gjennomføres vanligvis ved at eleven får til sammen 40 timer praksis (kjøretrening) gjennom vanlig arbeid. Denne praksis skal opparbeides etter kurset. De første 8 timer skal være instruktiv opplæring. Dette følges opp med ytterligere 32 timer mengdetrening. Til slutt foretas en oppkjøringstest.

Nærmere opplysninger om dette og annet vedrørende kurset får du ved å kontakte oss.

Kursets innhold

Modul 1.1

 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser.

Modul 2.3

 • Løfteredskaper

Modul 2.7

 • Oppbygging/konstruksjon av traverskraner
 • Sikkerhetsbestemmelser
 • Fjernstyring/radiostyring
 • Mekanikk/krefter på kranbane og kranbro
 • Elektriske enheter i kranen
 • Sikkerhetsbrytere
 • KranbanerVedlikehold
 • Sertifiseringsbestemmelser mm

Andre opplysninger

Opptakskrav

 • Eleven må være fylt 17 år ved kursstart, 18 år før bevis utstedes
 • Må ha tilfredsstillende helse for å være kranfører

Kompetanse ved endt kurs

 • Kranførerbevis G4 – bro/traverskran

Dette kurs/bevis dekker også stroppe/anhuker-opplæring - G11

 

Ta kontakt for tilbud

Tilbake til kursoversikten

Kompetanse og erfaring

Gjennom utførelse av flere hundre kurs i hele landet, med Nordland og Troms som naturlig geografisk arbeidsområde, har Sikkerhetsopplæring siden 1985 utviklet sin virksomhet til dagens nivå.

Vi arrangerer også kurs ute hos kunder. Ønsker du et uforpliktende pristilbud eller ytterligere informasjon om kurs, ta kontakt:
Telefon: 971 12 551
Epost: per@sikkerhetsopplaering.no