PRAKSISOPPLÆRING BEDRIFTSINTERNT

Sertifisert sikkerhetsopplæring i h.h.t. § 10-2 og 10-3 i Forskrift for utførelse av arbeid er i dag oppbygd med moduler. Den praktiske opplæringen er basert på 2 moduler:

Modul 3 er grunnopplæring hvor alle elever skal få innføring i maskinens oppbygging, betjening, daglig kontroll mv. Det er et ufravikelig krav at man skal ha instruksjon i 6 timer (truck) eller 8 timer (maskiner/ kraner) på hver type.

Modul 4 er mengdetrening med eleven. Denne trening kan være vanlig produksjon i aktuell bedrift. Avtale om praksisopplæring modul 3 og 4 og dokumentasjon av sakkyndig kontroll av utstyret som benyttes til raksisopplæringen skal leveres oss før praksisopplæring kan starte.

Når praksis er gjennomført skal antall praksistimer dokumenteres. Deretter foretar vi en oppkjøringstest på aktuell maskin/ utstyr. Oppkjøring skal være utført/ bevist utstedt innen et år etter teorikurset. Skjemaer for ovenstående dokumentasjon leveres eleven ved kursstart. Disse kan også oversendes i som pdf-dokument i e-post.

Eleven må også levere et passbilde til beviset (ikke eldre enn 3 år). 

Ta gjerne kontakt på telefonen hvis noe er uklart vedrørende praksisopplæringen.