Maskinførerkurs

Om kurset

Personer som skal kjøre masseforflyttningsmaskiner, d.v.s. hjullaster, gravemaskin, dozer, veihøvel, gravelaster og anleggsdumper, med større motoreffekt enn 15 kW/20,4hk må gjennomføre dette kurset. Kursets målsetting er å gi en opplæring om forhold i anleggsbransjen, lover, regler og generell sikkerhet ved bruk av masseforflytningsmaskiner. Kurset følger læreplan utarbeidet for opplæring av førere av masseforflyttningsmaskiner. Det tilfredsstiller kravene i §10-2 og 10-3 i forskrift om utførelse av arbeid.

Gjennomføring

Kjøretreningen er ikke lagt inn i timeplanen da den avtales i hvert tilfelle. Den kan også avvikles bedriftsinternt, såkalt fadderkjøring. Eleven får da skjemaer som fadder og bedrift skal fylle ut. Fadder er da hovedinstruktørens ”hjelpeinstruktør” og har ansvaret for kjøretreningen.Fadder må ha hatt bevis (i den aktuelle klassen) i minst 3 år. Når eleven har nok praksis foretar vi en oppkjøringstest som sluttgodkjenning av eleven før maskinførerbevis utstedes.

Kursets innhold

Modul 1.1

 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Modul 2.1

 • Maskintyper/tilleggsutstyr og bruksområde
 • Konstruksjon og virkemåte
 • Miljøet rundt masseforflyttning
 • Kontroll, rapportering
 • Stabilitet
 • Masseegenskaper og håndtering annen lasthåndtering
 • Bruks og sikkerhetsbestemmelser
 • Arbeidsoppgaver
 • Filmer
 • Teoretisk eksamen

Andre opplysninger

Opptakskrav

 • Eleven må være fylt 17 år (må være fylt 18 år før bevis utstedes)

Kompetanse ved endt kurs

 • Maskinførerbevis

Kjøretrening/praksis

 • Vi arrangerer også praksiskurs for hjullaster og gravemaskin. Ta kontakt for pris og andre opplysninger.

 

Ta kontakt for tilbud

Tilbake til kursoversikten