Om sikkerhetsopplæring

Vi har drevet med opplæring på arbeidsutstyr siden 1985. Dette har medført at vi har fulgt utviklingen fra "den spede begynnelsen" fram til dagens nivå. Gjennom aktiv deltakelse i etablering og drift av instruktørforeningen ATIL, nå NOORSI (norsk organisasjon for sikkerhetskompetanse) har vi også til en viss grad fått være med på å utforme opplæringen. Per Arntsen var ATILs første formann fra 1990. Foreningen framstår som "instruktør fagforening" i vår bransje. Hensikten med den er blant annet utvikling og kvalitetshevning på den opplæring og sakkyndig kontroll som til enhver tid tilbys i bransjen. Foreningen er, spesielt de siste årene, blitt en viktig faktor for alle innen denne bransjen.

Per Arntsen startet sitt første truckførerkurs i september 1985. Det ble etter hvert behov for å kunne tilby flere kurstyper og lastebilkranføreropplæring ble det neste store "produktet". Ettersom han var en av en håndfull instruktører som satset på denne type kurs, fikk han oppdrag over "hele landet" og avholdt 76 lastbilkranførerkurs med til sammen 894 deltakere i perioden oktober 1989 til desember 1992! Han kom også i gang med traverskranførerkurs i denne perioden.

Vi startet med maskinføreropplæring i 1990. først med innleide instruktører og tok siden over med egen instruktør. Ca 170 slike kurs er gjennomført pr. i dag.

Øvrige diverse kurs som ble gjennomført var ADR-kurs (sjåfører), kjemisk helsfare-kurs m.fl.småutstyrskurs

Vi har til sammen 17 forskjellige kurstilbud. Ta kontakt for ytterligere informasjon eller påmelding.

Våre kunder

Per Arntsen holdt det første truckførerkurset på høsten 1985. Siden den tid har vi etablert en virksomhet som har hatt opplæringsoppdrag for de fleste virksomhetstyper som benytter utstyret vi gir opplæring på. Vi har også tatt oppdrag for andre kursarrangører tidligere. Våre kunder er bedrifter innen:

- transport
- bygg og anlegg
- fiskeindustrien/oppdrett
- e-verk/kraftverk
- veivesenet/Mesta
- SECORA
- forsvaret (også voksenopplæringen i forsvaret)
- flyselskapene/Avinor
- oljeselskapene
- staten, fylket og kommuner
- offshoreentreprenører
- produksjonsbedrifter
- verksteder
- videregående skoler
- rederier
- NAV

I tillegg har et stort antall enkeltpersoner gjennomført kurs hos oss. Totalt årlig elevantall er ca 500!