Personløfterkurs

Om kurset

Kurset gir kompetanse til alle som skal bruke personløftere. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr slår fast at arbeidsgiver eller annen som gir opplæring, skal dokumentere nødvendig opplæring.

En personløfter løfter personer mange meter over bakken og er således er farlig utstyr å bruke uten at man er informert om faremomenter/veltefaren og andre farer.

Kurset tar grundig for seg personløfteren og bruk av denne. Særlig vektlegges oppstilling og forflytting, da det viser seg at de fleste ulykker skyldes nettopp disse momentene. Dette er et teorikurs som vi har utviklet. Arbeidstilsynet har ikke satt krav til læreplan eller timetall. Vår bransjeorganisasjon, NOORSI har imidlertid satt krav om minimum et 8-timers kurs for denne type utstyr. Vårt kurs tilfredsstiller dette krav.

Klasse A: Tilhenger montert, eller manuelt flyttbar
Klasse B: Selvgående
Klasse C: Bilmonterte

Gjennomføring

Vi gjennomfører kursets teoridel som dagskurs eller ettermiddagskurs. Teorikurset avsluttes med en prøve. Praksisen gjennomføres vanligvis med at eleven opparbeider praksis etter kurset. Det er med andre ord ikke nødvendig å gjennomføre kursets praksisdel med instruktør på kurs. Vi har utarbeidet skjema for dokumentasjon av praksis. Skjemaet utdeles ved kursstart.

Kursets innhold

 • AML, forskrifter, ulykker
 • Oppbygging/konstruksjon av personløftere
 • Oppstilling og bruk av personløfteren
 • Sikkerhetsbestemmelser
 • Hydraulikk/sikkerhetsventiler
 • Mekanikk/stabilitet
 • Elektrisitet/avstand til kraftlinjer
 • Sertifisering
 • Ferdselslære
 • Vedlikehold
 • Signaler og tegn m.m.
 • Kunnskapskontroll/øvingsoppgaver
 • Avsluttende prøve

Andre opplysninger

Opptakskrav

 • Eleven må være fylt 17 år ved kursstart, 18 år før bevis utstedes
 • Må ha minst 10 timer praksis på kl A, 15 timer kl B og 25 timer på kl C
 • Må ha tilfredsstillende syn og generell helse

Kompetanse ved endt kurs

 • Førerbevis for personløfter

Praksisopplæring

 • Vi kan også arrangere praksiskurs på alle personløfter-typer

(personløfter benevnes i dagligtale som LIFT)

 

Ta kontakt for tilbud

Tilbake til kursoversikten