Truckførerkurs

Om kurset

Kurset gir kompetanse til alle som skal kjøre trucker opp til 10 tonns løftekapasitet. Alle disse truckene blir grundig gjennomgått i følge læreplanen.

Kursets hovedmålsetning er å redusere antall ulykker ved bruk av truck, samt effektivisere truckføreren. Statistikk viser at ca 60% av ulykkene som skjer med truck skyldes truckførerens feilhåndtering av truck og last. Myndighetene krever derfor at truckføreropplæring skal gjennomføres med 22 timer teorikurs og 26 timer praksis/kjøretrening.

Gjennomføring

Vi gjennomfører vanligvis kursets teoridel som ettermiddagskurs. Kurset kan også utføres på andre måter. Teorikurset avsluttes med en prøve.

Kjøretreningen er ikke lagt inn i timeplanen da den avtales i hvert tilfelle. Den kan også avvikles bedriftsinternt, såkalt fadderkjøring. Eleven får da skjemaer som fadder og bedrift skal fylle ut. Fadder er da hovedinstruktørens ”hjelpeinstruktør” og har ansvaret for kjøretreningen. Fadder må ha hatt førerbevis (i den aktuelle klassen) i minst 3 år. Når eleven har nok praksis foretar vi en oppkjøringstest som sluttgodkjenning av eleven før førerbevis utstedes.

Kursets innhold

Modul 1.1

 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Modul 2.2 Truck

 • Trucktyper og tilleggsutstyr
 • Konstruksjon og virkemåte
 • Daglig kontroll av trucken
 • Stabilitet
 • Godshåndtering
 • Trafikk og sikkerhetsbestemmelser
 • Farlig gods
 • Ergonomi mm

Andre opplysninger

Opptakskrav

 • Eleven må være 17 år (får førerbeviset når han er fylt 18 år)
 • Må være skikket til å føre truck

Kompetanse ved endt kurs

 • Truckførerbevis

Kjøretrening/praksis

 • Kan også gjennomføres hos oss.

 

Ta kontakt for tilbud

Tilbake til kursoversikten