Sertifiseringskurs for varme arbeider

Om kurset

Dette er et kurs beregnet for alle som utfører varme arbeider, dvs. sveising, sliping, skjæring, lodding, taktekking eller bruker varmluftsverktøy, og ved alle andre arbeider hvor varme kan føre til brann. Kurset inneholder grundig informasjon om faremomenter ved slike arbeider.

Forsikringsselskapene krever at alle som skal utføre varme arbeider på tilfeldig arbeidsplass må ha sertifikat som dokumenterer at de har gjennomført dette kurset.

Kurset gjennomføres som et teorikurs kombinert med en praktisk brannslukkningsøvelse (pulver/væskeslukking). 

Gjennomføring

Vi gjennomfører kurset som dagskurs eller ettermidagskurs. Det avsluttes med en prøve/ eksamen. Når eleven har kurset får han/hun et sertifikat for utførelse av varmt arbeid og blir registrert hos Norsk Brannvernforening. Sertifikatet gjelder i hele Norden.

Kursets innhold

  • Hva er varme arbeider
  • Brannteori
  • Ansvarsfordeling, lover, forskrifter og forsikringsvilkår
  • Faremomenter ved bruk av gass
  • Brannverntiltak – befaring, sjekkliste, klargjøring og avslutning av arbeidet
  • Sikkerhetstiltak ved varme arbeider
  • Brannslukkningsøvelse
  • Eksamen/avslutning

Andre opplysninger

Opptakskrav

  • Ingen spesielle

Kompetanse ved endt kurs

  • Sikkerhetssertifikat for varme arbeider (plastkort i bankkortstørrelse)

Ta kontakt for tilbud

Tilbake til kursoversikten